زمینه های فعالیت

چاپ

شرکت کاریزان ارتباط با توجه به تواناییهای خود دارای فعالیتهای پژوهشی - تحقیقاتی در زمینه موبایل، فعالیتهای بازرگانی مرتبط با صنعت ارتیاطات سیار می باشد و همچنین در زمینه برگزاری دوره های تخصصی پیشرفته در زمینه مخابرات فعالیت دارد.

با توجه به تخصص های موجود در مجموعه، چهار بخش زیر فعالیت های شرکت را تشکیل می دهند:
 
فعالیت های پژوهشی-تحقیقاتی در زمینه صنعت موبایل:

تحقیق و پژوهش یک از خط مشی های اصلی شرکت بوده است که همواره سعی شده تا این بخش نمود پررنگی در کنار سایر کارهای تجاری داشته باشد.

فعالیتهای بازرگانی مرتبط با صنعت ارتباطات سیار:

یکی از زمینه های فعالیت شرکت کاریزان ارتباط، تامین تجهیزات تست شبکه موبایل و نرم افزار های پیشرفته طراحی و بهینه سازی شبکه موبایل می باشد. که در ذیل به تعدادی از قراردادهای این شرکت جهت تامین موارد فوق اشاره شده است:

توسط شرکت کاریزان ارتباط از دیگر سوابق این شرکت در امر اندازه گیری میدانی است.

برگزاری دوره های آموزشی با همکاری شرکت همکار خارجی:

شرکت کاریزان ارتباط نماینده انحصاری شرکت Telefocal آسیا مستقر در کشور سنگاپور می باشد. که این همکاریها شامل برگزاری دوره های تخصصی مخابرات و ارائه خدمات مشاوره ای میباشد.

آخرین بروزرسانی ( دوشنبه ، 9 اسفند 1389 ، 19:28 )