هوشمند سازی روشنایی معابر

چاپ

با توجه به اینکه روشنایی معابر به خصوص معابرعمومی جزء یکی از پرمصرفترین محل ها از لحاظ مصرف انرژی الکتریکی بوده و از طرف دیگر از ضروری ترین سیستم ها از لحاظ امنیت اجتماعی و فردی می باشد، استفاده و مدیریت هوشمندانه می تواند به مقدار زیاد باعث صرفه جویی در مصرف انرژی گردد. یکی از مشکلات اساسی ورود سیستم روشنایی معابر به مدار شبکه برق در پیک بارمی باشد که باعث افزایش مقدار پیک شبکه شده و نیز به علت ورود توامان و یکجای همه چراغ ها یک شوک شدید به شبکه وارد می شود.

 

به جهت اعمال مدیریت مصرف و با هدف مصرف بهینه، بهتر است تعدادی از لامپهای روشنایی معابر در زمان کم تردد یا بدون تردد خاموش گردند ولی در زمان اولیه شب و یا زمان های پر تردد روشنایی باید در حد کافی و مطلوب باشد. بنابراین بهتر است در هر ساعتی که مناسب تشخیص داده می شود از میزان روشنایی معابر با آسانترین و بهترین روش کاسته شود.

از طرفی سیستم فتوسل یا ساعت نجومی دارای مشکلاتی است از جمله اینکه انعطاف لازم در مدیریت مصرف و بخصوص مدیریت بحران را نمی تواند داشته باشد. در سیستم هوشمند روشنایی معابر می توان با نصب دستگاه های تولیدی این شرکت بر روی تیرهای روشنایی معابر، وضعیت روشنایی لامپ ها را بر اساس نیازهای موجود تغییر داد.

مزایای استفاده از سیستم:

 • استفاده بهینه از مسیرهای مخابراتی و ارسال اطلاعات بر روی بستر برق که باعث حذف کابل کشی جداگانه و صرفه جویی مالی خواهد شد.
 • با توجه به استفاده از بستر موبایل، مشکل فاصله مکان جغرافیایی اجرای پروژه از مرکز فرمان حذف خواهد شد و همچنین می توان به طور همزمان سیستم هوشمند روشنایی را از مناطق مختلف کنترل کرد.
 • علاوه بر نکات امنیتی بکار رفته در سیستم موبایل، کدگزاری بستر ارتباطی و مرکز کنترل ، ضریب ایمنی در بالاترین حالت خود قرار خواهد داشت.
 • صرفه جویی ریالی
 • صرفه جویی در مصرف سوخت نیروگاهها و افزایش درآمد وزارت نیرو
 • صرفه جویی در بخش انرژی و یارانه بخش برق
 • عدم قطع برق مشترکین
 • عدم نیاز به فتوسل، ساعت نجومی یا کنتاکتورهای داخل تابلوها
 • درمواقع پیک مصرف و اعمال خاموشی یک در میان و یا مدلهای روشنایی دیگر از بار مصرفی ترانس کاسته شده و موجب معیوب نشدن یا نترکیدن ترانسها می شود که نتیجه آن کم شدن از هزینه ها یا سودآوری خواهد بود.
 • افزایش درآمد از طریق افزایش فروش انرژی به علت کم شدن خاموشی مشترکین، کم شدن هزینه های تعمیر ترانس ها و کاهش هزینه های مربوطه به انرژی مصرفی روشنایی معابر
 • کمک جهت رسیدن به هدف شرکتهای توزیع مبنی بر کاهش خاموشی ناخواسته
 • کاهش عدم رضایت یا نارضایتی مردم
کاتالوگ راهنما

کاتالوگ

راهنمای استفاده

 

faq

 

 

viagra sales in uk

 

 

buy viagra

 

 

buy viagra

 

آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه ، 10 مهر 1392 ، 14:31 )