کاریزان ارتباط

انواع تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه

درایو تست اولین گام برای ارزیابی کیفیت و راندمان شبکه است که این امر بوسیله ابزارهای اندازه گیری خاص انجام می پذیرد. با استفاده از نرم افزار و سخت افزار TEMS Investigation تست های زیر امکان پذیر می باشد:

  • Idle Mode
  • Dedicated Mode
  • Interference Scanning
  • C/A Scan
  • Neighbor List Scanning

تست Idle Mode : در این تست پارامترهای مختلف شبکه بدون برقراری مکالمه مورد بررسی قرار می گیرند.

تست Dedicated Mode : در این تست وضعیت شبکه در زمان برقراری مکالمه و در حین مکالمه بررسی می شود.

تست Interference Scan : با استفاده از این تست وضعیت تداخل فرکانس در شبکه اندازه گیری می گردد.

تست C/A Scanning : در این تست تاثیر کانالهای مجاور بر کانال موبایل اصلی در دو حالت Idle و Dedicated اندازه گیری می شود. در این تست به دو دستگاه موبایل نیاز می باشد.

تست Neighbor List : در این تست همسایه های هر MS در شبکه مشخص می گردد.

روشهای انجام تست سرویس های ویژه :

از جمله سرویس های جدید می توان به شبکه GPRS,WCDMA,WiMAX و EDGE و سرویس های قابل ارائه مبتنی بر شبکه های فوق مانند MMS اشاره کرد. از اجزای بنیادین شبکه GPRS می توان به Data Mapping, Channel Coding and Frame Structure اشاره کرد، که با توجه به اینکه در این سیستم قابلیت  FTP، Mail،HTTP وWAP وجود دارد می توان نسبت  به برقراری ارتباط دیتا از طریق گوشی موبایل اقدام نمود و سپس با محاسبه BER در حین عملیات FTP ، کیفیت شبکه دیتا را محاسبه نمود.

سخت افزار و نرم افزار TEMS Pocket  و TEMS Investigation نیز دارای امکانات ویژه ای برای محاسبه پارامترهای مختلف   WiMAX و GPRS  می باشد. بطور مثال برای محاسبه پارامترهای لایه RLC/MAC نرم افزار TEMS در هر ثانیه دو گزارش در جهت UpLink و DownLink تهیه می کند. در مبحث اندازه گیری پارامتر های RF نرم افزار TEMS قابلیت اندازه گیری FER و BER در جهت DownLink را دارا می باشد.

نرم افزار TEMS نسخه 10 قابلیت تحلیل شبکه WiMAX را دارا می باشد که متناسب با نیاز های آینده می توان برای این شبکه پروسه های تست تعریف نمود.

 
موقعیت شما در وب سایت : صفحه اول خدمات تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه